Ga naar content

Trevenant creëert huiveringwekkende vervloekingen in Pokémon UNITE

Vervloek de tegenstander in Pokémon UNITE met Trevenant, die je nu aan je team toe kunt voegen. Deze Pokémon is een Melee Defender die klaar staat om met spookachtige schilden, rake klappen en angstaanjagende vervloekingen de overwinning binnen te halen. Trevenant begint de strijd als Phantump en evolueert op level 5 tot Trevenant.

De basisaanval van Trevenant wordt elke derde keer een opgewaardeerde aanval, die groter letsel toebrengt aan vijandige Pokémon en zijn HP herstelt wanneer hij doel treft. Daarnaast zorgt Natural Cure, de Ability van Trevenant, ervoor dat zijn HP continu hersteld wordt wanneer zijn HP laag is. Dit hersteleffect vermindert tevens de afkoelingsperiode voor de aanvallen van Trevenant. Wanneer het HP-hersteleffect van Natural Cure afgelopen is, duurt het even voordat Natural Cure weer geactiveerd kan worden. Telkens wanneer een van de aanvallen van Trevenant een vijandige Pokémon treft, duurt dit echter korter.

De aanvallen van Trevenant

Op level 1 en level 3 kan Phantump Will-O-Wisp en Branch Poke leren. Bij het gebruik van Will-O-Wisp vuurt Phantump onheilspellende vlammen af die letsel toebrengen aan vijandige Pokémon die getroffen worden en hen kortstondig verbrand achterlaat. Bij het gebruik van Branch Poke deelt Phantump een stoot uit in een aangegeven richting, waarbij hij letsel toebrengt aan vijandige Pokémon die hij raakt, en kortstondig hun bewegingssnelheid verlaagt.

Wanneer Phantumpevolueert tot Trevenant, kan Will-O-Wisp op level 5 opgewaardeerd worden tot een van de volgende twee aanvallen. Bij Wood Hammer, de eerste van deze twee aanvallen, trekt Trevenant zijn armen in en valt hij aan, waarbij hij letsel toebrengt aan Pokémon die zich direct voor hem bevinden, en hen naar zich toe trekt. Als deze aanval letsel toebrengt aan ten minste één vijandige Pokémon, kan Trevenant deze aanval voortzetten door met een enorme houten hamer klappen uit te delen. Hierbij brengt hij letsel toe aan elke Pokémon die hij raakt, waardoor deze Pokémon kortstondig niets uit kan richten. Maak echter zorgvuldig gebruik van Wood Hammer, want bij elk gebruik van deze aanval wordt een bepaalde hoeveelheid van Trevenants HP opgebruikt. Wanneer Wood Hammer opgewaardeerd wordt, verlaagt de follow-upaanval tevens kortstondig de schade die toegebracht wordt door vijandige Pokémon die hij treft.

Bij Curse, de andere aanval die Trevenant kan leren, kan hij een deel van zijn HP gebruiken voor het creëren van een vervloekte zone. Elke vijandige Pokémon die in deze vervloekte zone verstrikt raakt, loopt na verloop van tijd letsel op en krijgt te maken met een lagere bewegingssnelheid. Hoe lager de HP van Trevenant, hoe groter de afname van de bewegingssnelheid van de vijandige Pokémon. Tijdens het gebruik van Curse slaat Trevenant elke keer dat hij letsel toebrengt of oploopt, vervloekingskracht op. Hij kan deze kracht ontketenen om vijandige Pokémon in het werkingsgebied extra letsel toe te brengen. Als de ontketende vervloekingskracht maximaal is, worden tevens de afkoelingsperioden voor de andere aanvallen van Trevenant opnieuw ingesteld. Wanneer Curse opgewaardeerd is, wordt zijn werkingsgebied groter.

Op level 7 kan ook Branch Poke opgewaardeerd worden tot een van de volgende twee aanvallen. Bij Horn Leech, de eerste van deze twee aanvallen, stormt Trevenant voorwaarts. Hierbij brengt hij vijandige Pokémon op zijn pad letsel toe en schuift hen opzij. Na zijn aanval loopt elke vijandige Pokémon die Trevenant opzijgeschoven heeft, extra letsel op en wordt vervolgens omvergeworpen. Deze aanval herstelt bovendien de HP van Trevenant wanneer hij tijdens zijn aanval tegen een vijandige Pokémon opbotst. Hoe lager de resterende HP van Trevenant, hoe meer HP er hersteld wordt. Na het gebruik van Horn Leech brengen de volgende drie basisaanvallen van Trevenant grotere schade toe en verkorten ze de afkoelingsperiode van Horn Leech wanneer ze raak zijn. Horn Leech kan opgewaardeerd worden en daarbij kortstondig de bewegingssnelheid van Trevenant na afloop van de aanval verhogen.

Pain Split, de andere aanval van Trevenant, creëert een koppeling tussen Trevenant en een geselecteerde vijandige Pokémon. Zolang de koppeling in stand blijft, geeft Trevenant een deel van het letsel dat hij oploopt, door aan de gekoppelde vijandige Pokémon. Wanneer de HP van Trevenant afneemt, wordt een groter percentage van het opgelopen letsel doorgegeven aan de gekoppelde vijandige Pokémon. Als het percentage van Trevenants resterende HP lager is dan dat van de gekoppelde Pokémon, herstelt Pain Split bovendien continu de HP van Trevenant en brengt het na verloop van tijd letsel toe aan de gekoppelde Pokémon. De koppeling wordt echter verbroken als Trevenant zich te ver van de gekoppelde Pokémon bevindt. Pain Split verhoogt tevens kortstondig de bewegingssnelheid van Trevenant en kan verder opgewaardeerd worden om de tijdsduur te verlengen dat de koppeling actief blijft.

Phantom Forest, de Unite-aanval van Trevenant

Tref via Phantom Forest, de Unite-aanval van Trevenant, de tegenstanders met een vervloeking die ze niet van zich af kunnen schudden. Trevenant leert deze aanval op level 9. Hierbij creëert Trevenant een vervloekt en bijzonder ijzingwekkend bos dat letsel toebrengt aan vijandige Pokémon in het werkingsgebied, hen omverwerpt en hun bewegingssnelheid kortstondig verlaagt. Na het gebruik van Phantom Forest brengen de basisaanvallen van alle vriendschappelijkePokémon gedurende een korte periode groter letsel toe aan getroffen vijandige Pokémon. Trevenant krijgt tevens een schild wanneer deze Unite-aanval een vijandige Pokémon treft. Telkens wanneer er een vijandige Pokémon wordt getroffen, wordt dit schild krachtiger. Zolang Trevenant door het schild wordt beschermd, worden de HP-hersteleffecten voor Trevenant versterkt.

Trevenant staat klaar om deel uit te gaan maken van jouw volgende team. Meld je vandaag nog bij de Unite Battle Committee-shop om de Unite-licentie van Trevenant aan te schaffen.

Terug naar Nieuws

Je staat op het punt een website te verlaten die niet beheerd wordt door The Pokémon Company International, Inc.

The Pokémon Company International is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen en die niet beheerd worden door The Pokémon Company International. Het privacybeleid en de beveiligingspraktijken van deze websites kunnen verschillen van de standaarden van The Pokémon Company International.

Doorgaan

Click Continue to visit PokemonCenter.com, our official online shop. The privacy and security policies differ.

Doorgaan

Opmerking: Als je op de bovenstaande YouTube-video klikt, verlaat je de website www.pokemon.com. The Pokémon Company International is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen en die niet beheerd worden door The Pokémon Company International. Het privacybeleid en de beveiligingspraktijken van deze websites kunnen verschillen van de standaarden van The Pokémon Company International.