Ga naar content

Sylveon dartelt Pokémon UNITE binnen

Maak je klaar om de concurrentie in Pokémon UNITE af te branden, nu Sylveon zich bij je team kan voegen. Deze Pokémon is een Ranged Attacker, die niet kan wachten om tegenstanders tot onderwerping te staren. Sylveon begint de strijd als Eevee en evolueert op level 4 tot Sylveon.

De basisaanval van Eevee wordt elke derde keer een opgewaardeerde aanval, die letsel toebrengt wanneer hij doel treft. Wanneer Eevee tot Sylveon evolueert, verhogen zijn opgewaardeerde aanvallen ook kortstondig zijn bewegingssnelheid wanneer ze raak zijn. Eevee begint met de Ability Adaptability, die zijn Special Attack-statistieken kortstondig verhoogt wanneer hij letsel toebrengt of oploopt. Wanneer Eevee tot Sylveon evolueert, verandert Adaptability in Pixilate, die de Special Attack- en Special Defense-statistieken kortstondig verhoogt wanneer hij letsel toebrengt of oploopt.

Aanvallen van Sylveon

Op level 1 en level 2 leert Eevee Swift en Baby-Doll Eyes. Swift is een aanval die stervormige stralen op vijandige Pokémon afvuurt en hen zo letsel toebrengt. Bij het gebruik van Baby-Doll Eyes staart Eevee naar vijandige Pokémon, waarbij hij letsel toebrengt en hun aanvals- en bewegingssnelheid kortstondig verlaagt als de aanval doel treft.

Wanneer Eevee level 4 bereikt en tot Sylveon evolueert, kan Swift opgewaardeerd tot een van de volgende twee aanvallen: Mystical Fire of Hyper Voice.

Bij Mystical Fire vormt Sylveon vier vlammetjes terwijl hij in een aangegeven richting voortbeweegt. De vlammen schieten een voor een richting vijandige Pokémon, waarbij ze letsel toebrengen en hun Special Attack-statistieken kortstondig verlagen wanneer ze doel treffen. Wanneer een vlam raak is, verkort hij de afkoelingsperiode van deze aanval. De aanval kan bovendien opgewaardeerd worden, zodat er één vlam bijkomt.

Hyper Voice geeft meerdere geluidsgolven af die letsel toebrengen wanneer ze doel treffen. Hoe verder het doelwit van Sylveon verwijderd is, hoe groter het toegebrachte letsel is. Elke keer dat een geluidsgolf raak is, richt de volgende geluidsgolf meer schade aan. Net zoals Mystical Fire kan deze aanval bovendien opgewaardeerd worden om het aantal geluidsgolven met één te verhogen.

Op level 6 kan Baby-Doll Eyes opgewaardeerd worden tot Draining Kiss of Calm Mind.

Wanneer Sylveon gebruikmaakt van Draining Kiss, werpt hij vijandige Pokémon een kus toe. De kus gaat meerdere keren tussen Sylveon en de vijandige Pokémon heen en weer. Wanneer de kus Sylveon raakt, herstelt deze zijn HP. En wanneer hij een vijandige Pokémon raakt, brengt hij letsel toe en verlaagt hij kortstondig zijn bewegingssnelheid. Draining Kiss kan bovendien opgewaardeerd worden om het aantal HP te verhogen dat Sylveon herstelt.

Bij Calm Mind wordt Sylveon uiterst gefocust en rustig, waardoor zijn Special Attack- en Special Defense-statistieken en zijn bewegingssnelheid kortstondig toenemen. Via een opwaardering naar Calm Mind kan Sylveon het door een vijandige Pokémon toegebrachte letsel volledig tenietdoen. Bij elk gebruik van Calm Mind is dit slechts eenmaal mogelijk. En als het succesvol is, krijgt Sylveon daarna een schild.

Fairy Frolic, de Unite-aanval van Sylveon

Maak de tegenstander even duidelijk hoe onoverwinnelijk je bent met Fairy Frolic, de Unite-aanval van Sylveon, die hij leert op level 8. Bij deze aanval springt Sylveon in de lucht, waardoor hij tijdelijk onverslaanbaar is. Wanneer Sylveon neerkomt, brengt hij Pokémon in het werkingsgebied letsel toe en herstelt hij zijn eigen HP. Daarna wordt kortstondig een percentage van het door Sylveon toegebrachte letsel omgezet in HP voor hemzelf.

Sylveon staat klaar om tegenstanders te verzengen en met kussen te overweldigen. Spoed je meteen naar de Unite Battle Committee-shop om de Unite-licentie van Sylveon aan te schaffen!

Terug naar Nieuws

Je staat op het punt een website te verlaten die niet beheerd wordt door The Pokémon Company International, Inc.

The Pokémon Company International is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen en die niet beheerd worden door The Pokémon Company International. Het privacybeleid en de beveiligingspraktijken van deze websites kunnen verschillen van de standaarden van The Pokémon Company International.

Doorgaan

Click Continue to visit PokemonCenter.com, our official online shop. The privacy and security policies differ.

Doorgaan

Opmerking: Als je op de bovenstaande YouTube-video klikt, verlaat je de website www.pokemon.com. The Pokémon Company International is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen en die niet beheerd worden door The Pokémon Company International. Het privacybeleid en de beveiligingspraktijken van deze websites kunnen verschillen van de standaarden van The Pokémon Company International.