Ga naar content

Haal leuke streken uit met Hoopa in Pokémon UNITE

Verbaas en verwar tegenstanders in Pokémon UNITE met Hoopa, die zich nu bij jouw team kan voegen. Deze Pokémon is een vanuit strategisch oogpunt complexe Ranged Supporter. Als je Hoopa gericht inzet, kan hij bevriende Pokémon genezen en zich doeltreffend over het strijdtoneel bewegen. Daarbij brengt hij letsel toe met zijn kostelijke onheilspellende aanvallen. Hoopa heeft twee vormen: Hoopa Confined en Hoopa Unbound. Hij vecht het grootste deel van de tijd als Hoopa Confined. Er zijn echter mogelijkheden om naar zijn krachtige Hoopa Unbound-vorm om te schakelen.

De basisaanval van Hoopa wordt elke derde keer een opgewaardeerde aanval. Hierbij valt hij aan met een adembenemende lichtstraal die letsel toebrengt aan vijandige Pokémon. Wanneer Hoopa ongebonden is, geeft hij bij elke basisaanval lichtstralen af die letsel toebrengen aan maximaal twee vijandige Pokémon in de buurt.

Magician, de Ability van Hoopa, maakt gebruik van kaarten die opgedeeld zijn in bevriend gebied en vijandig gebied. Magician creëert een gat onder een van de bessen in het gebied van het vijandige team en verplaatst deze bes helemaal tot bij Hoopa. Als er in het vijandige gebied geen bessen zijn maar er wel Aeos-energie op de grond aanwezig is, verplaatst zich in plaats daarvan energie naar Hoopa. Als Magician geen bessen naar Hoopa kan verplaatsen, neemt de afkoelingsperiode tot het volgende gebruik van Magician af.

De aanvallen van Hoopa

Op level 1 en level 3 kan Hoopa Astonish en Confusion leren.

Astonish brengt letsel toe aan tegenstanders in een aangegeven werkingsgebied, waardoor ze kortstondig machteloos zijn.

Bij gebruik van Confusion ontketent Hoopa in een aangegeven richting een sterke telekinetische kracht, die letsel toebrengt aan de eerste vijandige Pokémon die hij treft. De telekinetische kracht klampt aan deze Pokémon en veroorzaakt vervolgens een vertraagde ontploffing, die letsel toebrengt aan vijandige Pokémon in het werkingsgebied en hun bewegingssnelheid kortstondig verlaagt.

Opwaarderingen van Confusion

Op level 4 kan Hoopa Confusion opwaarderen tot een van de volgende twee strategisch interessante aanvallen waar de bondgenoten van Hoopa hun voordeel mee kunnen doen: Hyperspace Hole of Trick. Hyperspace Hole is een complexe aanval waarbij Hoopa op een aangegeven plaats een grote ring creëert, die letsel toebrengt aan vijandige Pokémon in het werkingsgebied. En dan wordt de aanval pas echt interessant. Na een bepaalde tijdsperiode keren Hoopa en de bevriende Pokémon in het werkingsgebied terug naar hun basis en neemt hun bewegingssnelheid kortstondig toe. Elke bevriende Pokémon die met Hoopa naar de basis terugkeert, moet eventjes wachten voordat het herstel van zijn HP plaatsvindt dat hij door zijn terugkeer naar de basis geactiveerd heeft. De bevriende Pokémon kunnen er ook voor kiezen om terug te gaan naar de plaats waar de oorspronkelijke grote ring gecreëerd is.

Een van de voorwaartse doelzones kan tevens aangegeven worden als de plaats waar de grote ring wordt gecreëerd. Als de ring gecreëerd wordt op de voorwaartse doelzone van het bovenste pad, wordt er ook een ring gecreëerd op het onderste pad, en vice versa. Alle bevriende Pokémon, waaronder Hoopa, kunnen vervolgens de ringen gebruiken om zich tussen de twee doelzones te verplaatsen. En na het verplaatsen neemt hun bewegingssnelheid kortstondig toe. Na de verplaatsing van een bevriende Pokémon, is er een korte afkoelingsperiode voordat deze de ringen opnieuw kan gebruiken. Als de voorwaartse doelzone van een pad wordt vernietigd, neemt de middelste doelzone op hetzelfde pad zijn plaats in. Hyperspace Hole kan niet gebruikt worden bij basisdoelzones. Hyperspace Hole kan opgewaardeerd worden om de bewegingssnelheid van bevriende Pokémon in de buurt van de ring te verhogen wanneer ze daarnaartoe gaan.

Trick is een andere aanval waar bevriende Pokémon groot voordeel uit halen. Bij gebruik van Trick creëert Hoopa via een ring een verbinding tussen hemzelf en een bevriende Pokémon. Deze verbinding zorgt er kortstondig voor dat de bewegingssnelheid van beide Pokémon toeneemt en dat ze beide een schild krijgen. Wanneer Hoopa gebruikmaakt van Shadow Ball of een basisaanval uitvoert, ontketent de ring bij de verbonden Pokémon eveneens deze aanval. Hoopa kan Trick tevens bij zichzelf gebruiken, waardoor hij kortstondig sneller kan bewegen en een schild heeft. Als Hoopa Trick bij zichzelf gebruikt, vergroot het daarnaast het letsel dat door Shadow Ball toegebracht wordt. Trick kan bovendien opgewaardeerd worden om het HP van de verbonden bevriende Pokémon te herstellen wanneer hij letsel toebrengt aan vijandige Pokémon.

Opwaarderingen van Astonish

Op level 6 kan Hoopa Astonish opwaarderen tot een van de volgende twee nieuwe aanvallen: Phantom Force of Shadow Ball.

Phantom Force versterkt de hang van Hoopa om zich stuiterend voort te bewegen. Dit doet hij door een ring onder Hoopa te creëren die hem naar een aangegeven plaats met Pokémon verplaatst. Hierbij brengt hij letsel toe aan vijandige Pokémon op deze plaats en schuift hen opzij. Hoopa vuurt vervolgens twee onheilspellende vlammen af, die letsel toebrengen aan getroffen vijandige Pokémon en hun bewegingssnelheid kortstondig verlagen. Phantom Force kan binnen een vastgestelde tijdsperiode een tweede keer gebruikt worden. Bij het tweede gebruik van Phantom Force kan Hoopa terugkeren naar de oorspronkelijke plaats waar hij vandaan komt. Wanneer Hoopa gebruikmaakt van Phantom Force als er een bevriende Pokémon in de buurt is die via Trick verbonden is, kan deze bondgenoot zich ook naar de plaats van de oorspronkelijke ring verplaatsen. Van de bevriende Pokémon die zich op deze manier verplaatst, zal ook wat HP hersteld worden. Phantom Force kan opgewaardeerd worden om Hoopa na het gebruik van Phantom Force kortstondig onverslaanbaar te maken.

Bij het gebruik van Shadow Ball creëert Hoopa een schaduwvlek voor zich uit, die getroffen vijandige Pokémon letsel toebrengt en hun bewegingssnelheid en Special Defense-statistiek kortstondig verlaagt. Als Hoopa dan dezelfde onfortuinlijke Pokémon met een (opgewaardeerde) aanval treft, brengt hij de Pokémon extra letsel toe en maakt hem kortstondig machteloos. Wanneer Hoopa gebruikmaakt van Shadow Ball als er een bevriende Pokémon in de buurt is die via Trick verbonden is, creëert Shadow Ball ook een schaduwvlek die gericht is tegen hetzelfde doelwit op de plaats van deze bondgenoot. Shadow Ball kan opgewaardeerd worden, waardoor de schaduwvlek ontploft voordat hij verdwijnt. Vijandige Pokémon die door de ontploffing getroffen worden, ondergaan hetzelfde lot als wanneer ze door de schaduwvlek zelf geraakt worden.

Rings Unbound, de Unite-aanval van Hoopa

Wanneer Hoopa al zijn kracht in de strijd gooit, transformeert Rings Unbound Hoopa kortstondig tot Hoopa Unbound. Hoopa Unbound verhoogt het maximale HP van Hoopa en creëert op een aangegeven plaats een ring. Elke bevriende Pokémon kan zich slechts eenmaal naar deze plek verplaatsen.

Wanneer Hoopa ongebonden is, veranderen zijn aanvallen in Hyperspace Fury en Psybeam. Bij gebruik van Hyperspace Fury ontketent Hoopa met zijn vele armen een spervuur van aanvallen in een aangegeven gebied. Hierbij brengt hij letsel toe aan Pokémon in het werkingsgebied en maakt hij hen kortstondig machteloos. Bij een aanval met Psybeam vuurt Hoopa met een horizontale zwaaibeweging een bijzondere straal voor zich uit, die letsel toebrengt aan vijandige Pokémon in de lijn van de aanval. Wanneer Hoopa Psybeam gebruikt, wordt hij tevens immuun voor obstakels. Denk er echter aan dat Hoopa niet in staat is om doelpunten te scoren of zijn Ability te activeren als hij ongebonden is.

Hoopa kan niet wachten om zijn tegenstanders ellende te bezorgen en angst aan te jagen. Sluip meteen naar de Unite Battle Committee-shop om de Unite-licentie van Hoopa aan te schaffen.

Terug naar Nieuws

Je staat op het punt een website te verlaten die niet beheerd wordt door The Pokémon Company International, Inc.

The Pokémon Company International is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen en die niet beheerd worden door The Pokémon Company International. Het privacybeleid en de beveiligingspraktijken van deze websites kunnen verschillen van de standaarden van The Pokémon Company International.

Doorgaan

Click Continue to visit PokemonCenter.com, our official online shop. The privacy and security policies differ.

Doorgaan

Opmerking: Als je op de bovenstaande YouTube-video klikt, verlaat je de website www.pokemon.com. The Pokémon Company International is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen en die niet beheerd worden door The Pokémon Company International. Het privacybeleid en de beveiligingspraktijken van deze websites kunnen verschillen van de standaarden van The Pokémon Company International.