Ga naar content

Espeon ontketent zijn kracht in Pokémon UNITE

Voeg nu met de komst van Espeon in Pokémon UNITE meer psychische kracht toe aan je team. Tijdelijk kun je zonder Aeos-edelstenen uit te hoeven geven de Unite-licentie van Espeon verkrijgen via een in-game Espeon-event dat op 16 mei 2022 om middernacht van start gaat. Je kunt punten verdienen door in te loggen, door gevechten aan te gaan en te winnen en door andere in-game activiteiten. Je kunt de Unite-licentie van Espeon verkrijgen zodra je in dit event 2.000 punten hebt verdiend. Dit speciale event eindigt op 12 juni 2022. Vanaf dat moment is de Unite-licentie voor 10.000 Aeos-munten verkrijgbaar bij de Unite Battle Committee-shop. Je kunt de Unite-licentie van Espeon daarnaast verkrijgen door bij de Unite Battle Committee-shop 575 Aeos-edelstenen in te wisselen.

Deze Ranged Attacker staat te trappelen om tegenstanders met uiteenlopende waanzinnige aanvallen te bestrijden. Deze Pokémon begint de strijd natuurlijk als Eevee en evolueert op level 4 tot Espeon. De basisaanval van Eevee wordt elke derde keer een opgewaardeerde aanval, die groter letsel toebrengt. De basisaanval van Espeon wordt een opgewaardeerde aanval na een bepaalde tijdsperiode, waarna Espeon een straal recht voor hem afvuurt. De straal brengt groter letsel toe aan getroffen vijandige Pokémon en verlaagt kortstondig hun bewegingssnelheid.

Eevee start met de Ability Anticipation Ability, die elk obstakel neutraliseert die Eevee kan schaden, en hem kortstondig immuun maakt voor obstakels. Wanneer Eevee evolueert tot Espeon, wordt Magic Bounce zijn Ability. Deze Ability werkt in het geval van een obstakel hetzelfde als Anticipation. Bovendien brengt Magic Bounce letsel toe aan de vijandige Pokémon die het obstakel veroorzaakte en verlaagt hij kortstondig de bewegingssnelheid van de betreffende Pokémon. Zowel Anticipation als Magic Bounce heeft na de activering een korte afkoelingsperiode.

De aanvallen van Eevee en Espeon

Op level 1 en level 2 kan Eevee Swift en Growl leren.

Eevee brengt letsel toe aan vijandige Pokémon door middel van Swift. Hierbij vuurt hij stervormige stralen op hen af. Het gebruik van Growl tegen een vijandige Pokémon brengt letsel toe aan deze Pokémon en verlaagt kortstondig zijn bewegingssnelheid.

Op level 4 kan Eevee evolueren tot Espeon en kan Swift opgewaardeerd worden tot Psyshock of Stored Power.

Bij Psyshock zet Espeon psychische projectielen om in echte projectielen die hij naar een aangegeven plaats slingert. Hierbij brengt hij letsel toe aan vijandige Pokémon die hij raakt, en verlaagt hij kortstondig hun bewegingssnelheid. Als een vijandige Pokémon door al deze psychische projectielen geraakt wordt, blijft deze Pokémon kortstondig machteloos achter. Deze aanval kan opgewaardeerd worden om de snelheid van de afgevuurde projectielen te verhogen.

Door Swift op te waarderen tot Stored Power, kan Espeon psychische krachtstoten afgeven aan willekeurige vijandige Pokémon in het werkingsgebied. Hierdoor brengt hij hen letsel toe en verlaagt hij kortstondig hun bewegingssnelheid. Espeon slaat één psychische krachtstoot op wanneer een bepaalde tijdsperiode verstreken is of wanneer hij een vijandige Pokémon treft met een opgewaardeerde basisaanval. Espeon kan maximaal vijf psychische krachtstoten tegelijk opslaan. Na het gebruik van deze aanval gaat de bewegingssnelheid van Espeon kortstondig omhoog. Stored Power kan opgewaardeerd worden om extra letsel toe te brengen aan Pokémon met een laag resterend HP-percentage.

Op level 6 kan Espeon Growl opgewaardeerd worden tot Psybeam of Future Sight.

Bij Psybeam vuurt Espeon een bijzondere straal af in een aangegeven richting. Als de straal een vijandige Pokémon raakt, splitst hij zich na de eerste geraakte Pokémon en brengt hij letsel toe aan andere vijandige Pokémon binnen zijn bereik. Hoe hoger de maximale HP van de eerste Pokémon die door de straal geraakt wordt, hoe groter het letsel dat deze gesplitste stralen toebrengen. Als de bewegingssnelheid van de eerste geraakte Pokémon verlaagd is of als deze op dat moment machteloos is, krijgen Pokémon die geraakt worden door gesplitste stralen, bovendien te maken met diezelfde effecten. Psybeam kan opgewaardeerd worden om extra letsel toe te brengen aan Pokémon die machteloos zijn. Als Psybeam zich vervolgens na zijn oorspronkelijke doelwit splitst, brengen zijn gesplitste stralen extra letsel toe aan vijandige Pokémon die hij raakt, en laat hen machteloos achter.

Er gebeurt een hoop bij Espeons aanval Future Sight. Wanneer Espeon deze aanval gebruikt, klemt hij zich vast aan een vijandige Pokémon en brengt vervolgens een paar seconden later letsel toe aan Pokémon in het werkingsgebied, waarvan de vastgeklemde Pokémon het middelpunt vormt. Hoe lager de resterende HP van de vastgeklemde Pokémon, hoe groter het toegebrachte letsel. Wanneer Espeon vastgeklemd zit aan een vijandige Pokémon, richten zijn andere aanvallen zich zoveel mogelijk op deze Pokémon. Telkens als een van deze aanvallen letsel toebrengt, wordt de afkoelingsperiode van Future Sight korter.

Als de vastgeklemde Pokémon tot het vijandige team behoort en uitgeschakeld wordt voordat het letsel van het werkingsgebied toegebracht wordt, komt kortstondig één opgewaardeerd gebruik van Psyshock of Stored Power beschikbaar. Na opwaardering van Psyshock worden er krachtigere psychische projectielen naar een aangegeven plaats geslingerd. Deze veroorzaken tevens een explosie die letsel toebrengt aan vijandige Pokémon in het werkingsgebied. Na opwaardering van Stored Power worden er meer psychische krachtstoten afgegeven en wordt de HP van Espeon hersteld wanneer de stoten doel treffen.

Future Sight ten slotte kan opgewaardeerd, zodat Espeon groter letsel toe kan brengen aan vijandige Pokémon waaraan hij vastgeklemd is.

Psychic Solare, de Unite-aanval van Espeon

Wanneer Espeon level 8 bereikt, leert hij Psychic Solare, zijn Unite-aanval.

Met deze aanval kan Espeon zijn psychische vaardigheden ten volle tentoonspreiden. Bij deze aanval gooit Espeon vijandige Pokémon in het werkingsgebied in de lucht en laat hen met zijn psychische kracht zweven. Na korte tijd treedt er een explosie op die letsel toebrengt aan vijandige Pokémon in het werkingsgebied en hen opzijschuift.

Je tegenstanders weten niet wat hun te wachten staat wanneer Espeon het strijdperk betreedt. Zet snel koers richting de Unite Battle Committee-shop om de Unite-licentie van Espeon te verkrijgen.

Terug naar Nieuws

Je staat op het punt een website te verlaten die niet beheerd wordt door The Pokémon Company International, Inc.

The Pokémon Company International is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen en die niet beheerd worden door The Pokémon Company International. Het privacybeleid en de beveiligingspraktijken van deze websites kunnen verschillen van de standaarden van The Pokémon Company International.

Doorgaan

Click Continue to visit PokemonCenter.com, our official online shop. The privacy and security policies differ.

Doorgaan

Opmerking: Als je op de bovenstaande YouTube-video klikt, verlaat je de website www.pokemon.com. The Pokémon Company International is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen en die niet beheerd worden door The Pokémon Company International. Het privacybeleid en de beveiligingspraktijken van deze websites kunnen verschillen van de standaarden van The Pokémon Company International.