Ga naar content

Decidueye is nu beschikbaar in Pokémon UNITE

Er kan zich weer een Pokémon bij jouw team in Pokémon UNITE voegen nu Decidueye het spel is binnengevlogen. Decidueye is een Ranged Attacker. Je kunt je tegenstanders dus van ver onder vuur nemen. Zoals je kunt verwachten, begint deze Pokémon elke wedstrijd als de beminnelijke Rowlet, die op level 5 evolueert tot Dartrix en op level 7 tot Decidueye.

De basisaanvallen van Decidueye nemen na een treffer kortstondig in snelheid toe. Dit effect kan zich versterken. Bij elke derde keer dat dit effect optreedt, worden basisaanvallen kortstondig opgewaardeerde aanvallen. Bij deze opgewaardeerde aanvallen worden er meer slagpennen afgevuurd, maar de schade die elke slagpen aanricht, neemt af. Long Reach, de Ability van Decidueye, brengt meer letsel toe aan vijandige Pokémon in de verte.

De aanvallen van Rowlet, Dartrix en Decidueye

Op level 1 en level 3 kan Rowlet Leafage en Astonish leren.

Leafage vuurt bladeren af in de aangegeven richting, waarbij ze letsel toebrengen aan vijandige Pokémon die getroffen worden. Na het gebruik ervan neemt de snelheid van Rowlets aanval en basisaanval kortstondig toe.

Astonish brengt letsel toe aan vijandige Pokémon en verlaagt kortstondig hun bewegingssnelheid.

Je kunt beide aanvallen pas opwaarderen wanneer Rowlet eerst op level 5 tot Dartrix en vervolgens op level 7 tot Decidueye evolueert. Op dat moment kan Leafage opgewaardeerd worden tot een van de volgende twee aanvallen: Razor Leaf of Spirit Shackle.

Razor Leaf roept wervelende messcherpe bladeren op. Na het gebruik ervan neemt de snelheid van Decidueye's aanval en basisaanval kortstondig toe. Daarnaast kunnen de basisaanvallen van Decidueye zich kortstondig op meerdere vijandige Pokémon richten. De aanval kan bovendien opgewaardeerd worden, zodat de basisaanval van Decidueye vijandige Pokémon meer letsel toebrengt. Hierbij geldt: hoe hoger de resterende HP van de betreffende Pokémon, hoe groter het toegebrachte letsel.

Spirit Shackle slaat kracht op voordat er slagpennen in de aangegeven richting afgevuurd worden. Hoe langer er kracht opgeslagen wordt, hoe groter het letsel dat door de slagpennen toegebracht wordt. De bewegingssnelheid van Decidueye neemt tijdens het opslaan echter af. Als deze aanval doel treft wanneer de opgeslagen vuurkracht maximaal is, kan het de schaduw van de vijandige Pokémon aan de grond vastnagelen. De betreffende Pokémon loopt letsel op wanneer hij zich een vastgestelde afstand van deze plek verwijdert. Tevens neemt zijn bewegingssnelheid kortstondig af. Na opwaardering zorgt Spirit Shackle voor meer letsel bij vijandige Pokémon met een lage resterende HP.

Op level 8 kan Astonish opgewaardeerd worden tot Leaf Storm of Shadow Sneak.

Leaf Storm creëert een spervuur aan scherpe bladeren, die getroffen vijandige Pokémon letsel toebrengt en hun bewegingssnelheid kortstondig verlaagt. Daarnaast schuift hij op korte afstand getroffen vijandige Pokémon opzij. Na opwaardering verlengt Leaf Storm de duur dat de bewegingssnelheid van vijandige Pokémon lager is.

Shadow Sneak creëert een schaduw die in het werkingsgebied één vijandige Pokémon vasthoudt. Hierbij brengt hij kortstondig letsel toe en verlaagt hij kortstondig zijn bewegingssnelheid en Defense-statistiek. Tevens verhoogt hij kortstondig de bewegingssnelheid van Decidueye. Na opwaardering verlaagt Shadow Sneak de Defense-statistiek van de vijandige Pokémon nog verder wanneer hij doel treft.

Nock Nock, de Unite-aanval van Decidueye

Je tegenstanders zullen zich afvragen wie de Unite-aanval Nock Nock eigenlijk ontketent. Decidueye leert deze aanval op level 9. Nock Nock vuurt slagpennen af in de aangegeven richting, waarbij ze letsel toebrengen aan vijandige Pokémon. De aanval sluit af met een bijzonder grote slagpen die letsel toebrengt aan alle vijandige Pokémon die hij treft. Nock Nock brengt nog meer letsel toe als de resterende HP van de betreffende Pokémon laag is. Bij het gebruik van deze aanval wordt Decidueye immuun voor obstakels maar hij kan niet bewegen.

Als je je tegenstanders vanop een afstand aan wilt vallen, kan Decidueye voor je team van onschatbare waarde blijken te zijn. Ga nu meteen naar de Unite Battle Committee-shop en schaf daar de Unite-licentie van Decidueye aan.

Terug naar Nieuws

Je staat op het punt een website te verlaten die niet beheerd wordt door The Pokémon Company International, Inc.

The Pokémon Company International is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen en die niet beheerd worden door The Pokémon Company International. Het privacybeleid en de beveiligingspraktijken van deze websites kunnen verschillen van de standaarden van The Pokémon Company International.

Doorgaan

Click Continue to visit PokemonCenter.com, our official online shop. The privacy and security policies differ.

Doorgaan

Opmerking: Als je op de bovenstaande YouTube-video klikt, verlaat je de website www.pokemon.com. The Pokémon Company International is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen en die niet beheerd worden door The Pokémon Company International. Het privacybeleid en de beveiligingspraktijken van deze websites kunnen verschillen van de standaarden van The Pokémon Company International.