Ga naar content

Vecht als een vorst met Aegislash in Pokémon UNITE

Pak de wapens op en val aan met Aegislash, die zich nu bij je team in Pokémon UNITE kan voegen. Deze Pokémon is een Melee All-Rounder die vol gratie tussen aanval en verdediging kan schakelen om zo je team aan de overwinning te helpen. Aegislash begint de strijd als Honedge, maar evolueert op level 5 tot Doublade en op level 7 tot Aegislash.

Honedge en Doublade gaan van start met de Ability No Guard, die zowel het opgelopen letsel als het toegebrachte letsel vergroot. Om deze reden is het tijdens gevechten een gewaagde, strategische keuze. Wanneer Doublade evolueert tot Aegislash, verandert No Guard in Stance Change. Hiermee kan Aegislash switchen tussen zijn Blade-vorm en zijn Shield-vorm. Als Aegislash gebruikmaakt van een Blade-aanval, krijgt hij de Blade-vorm. Hierbij nemen zijn bewegingssnelheid, zijn Attack-statistiek en de snelheid van zijn basisaanvallen toe. Als Aegislash gebruikmaakt van een Shield-aanval, krijgt hij de Shield-vorm. Hierbij nemen zijn Defense- en Special Defense-statistieken toe. Bovendien gaan de bewegingssnelheid en de snelheid van de basisaanvallen van Aegislash kortstondig verder omhoog wanneer hij van zijn Shield-vorm naar zijn Blade-vorm switcht.

De basisaanvallen van Aegislash halen het maximale uit zijn zwaardvormige uiterlijk. Hierbij hakt hij in op vijandige Pokémon voor hem en brengt hun zo letsel toe. De aanvallen van Aegislash verhogen tevens zijn opwaarderingsgetal, zodat zijn basisaanvallen een opgewaardeerde aanval worden als hij een opwaarderingsgetal van één of meer heeft. Bij elke opgewaardeerde aanval gaat zijn opwaarderingsgetal met één omlaag. Als Aegislash zijn Blade-vorm heeft, doorboort zijn opgewaardeerde aanval vijandige Pokémon en brengt hun zo letsel toe. Als Aegislash zijn Shield-vorm heeft, kan hij met zijn opgewaardeerde aanval vijandige Pokémon omverbeuken, waardoor hij letsel toebrengt en hen kortstondig machteloos maakt. Daarnaast herstelt deze opgewaardeerde aanval tijdens de Shield-vorm de HP van Aegislash enigszins en verkort het de afkoelingsperiode van Sacred Sword en Shadow Claw.

De aanvallen van Honedge, Doublade en Aegislash

Op level 1 en level 2 kan Honedge Shadow Sneak en Iron Defense leren. Shadow Sneak werpt een schaduw in een aangegeven richting, waarbij hij letsel toebrengt aan vijandige Pokémon op zijn duistere pad. Wanneer de schaduw een vijandige Pokémon treft of zijn maximale reikwijdte bereikt, trekt Honedge naar de plek van de schaduw. Hierbij brengt hij letsel toe aan vijandige Pokémon in de buurt en gaat zijn opwaarderingsgetal omhoog. Ondertussen maakt Iron Defense van Honedge kortstondig een krachtige verdediger. De verdedigingskracht verdwijnt nadat er één aanval afgeweerd is. Tegelijkertijd gaat het opwaarderingsgetal van Honedge met één omhoog.

Op level 5 kan Honedge evolueren tot Doublade en kan Shadow Sneak opgewaardeerd worden tot een van de volgende twee aanvallen. Sacred Sword drijft de kling van Doublade in de grond en creëert zo een driehoekige zone. In deze zone wordt een verborgen kracht uitgespuwd, die letsel toebrengt aan vijandige Pokémon in het werkingsgebied en hen omverwerpt. Tevens verhoogt hij het opwaarderingsgetal van Doublade, waarbij de verhoging groter is als er meer vijandige Pokémon letsel toegebracht is. Als Sacred Sword letsel toebrengt aan wilde Pokémon, gaat het opwaarderingsgetal van Doublade met maximaal twee omhoog. Als Sacred Sword echter letsel toebrengt aan vijandige Pokémon, kan het opwaarderingsgetal van Doublade onbeperkt toenemen. Wanneer de zone tot uitbarsting komt, hakt Doublade zich een weg voorwaarts en brengt daarbij letsel toe aan vijandige Pokémon die hij treft. Daarna is het letsel van Doublade kortstondig opgewassen tegen de verdediging van alle vijandige Pokémon. Sacred Sword kan opgewaardeerd worden om tevens kortstondig de Attack-statistiek van Doublade te verhogen als de driehoekige zone schade berokkent aan vijandige Pokémon.

De tweede opwaardering van Shadow Sneak is de net zo angstaanjagende Shadow Claw. Bij deze aanval hakt Doublade tweemaal in een aangegeven richting, waarbij hij letsel toebrengt aan vijandige Pokémon die hij treft. Doublade geeft vervolgens een laatste, opwaartse houw die letsel toebrengt en getroffen vijandige Pokémon omverwerpt. Het opwaarderingsgetal van Doublade neemt met één toe als ten minste één van de drie houwen raak is. Shadow Claw kan opgewaardeerd worden voor een kortstondige verhoging van het percentage kritieke treffers voor de basisaanvallen, opgewaardeerde aanvallen en aanvallen (uitgezonderd de Unite-aanval) van Doublade wanneer de laatste houw raak is.

Op level 7 kan Doublade evolueren tot Aegislash en kan Iron Defense opgewaardeerd worden tot twee aparte aanvallen, die beide een krachtige verdedigende component hebben. Bij het gebruik van Wide Guard blijft Aegislash op zijn plaats en focust zich kortstondig op het creëren van een groot schild om hem heen. Wanneer dit grote schild verschijnt, neemt het opwaarderingsgetal van Aegislash met één toe, schuift hij vijandige Pokémon voor hem opzij en krijgt hij een schildeffect. Als een vijandige Pokémon Aegislash aanvalt terwijl het grote schild aanwezig is, gaat het opwaarderingsgetal van Aegislash met één omhoog wanneer een tegenstander het aanvalt. Hierbij bedraagt de maximale toename twee. Als het HP dat Aegislash via het schildeffect krijgt, opgebruikt is voordat het grote schild verdwijnt, voert Aegislash een schuifbeweging uit die het opwaarderingsgetal zonder enige voorwaarde nog eens met één verhoogt. Wide Guard kan tot slot opgewaardeerd worden om de afkoelingsperiode te verkorten.

Bij Iron Head, de tweede opwaardering van Iron Defense, stormt Aegislash stoutmoedig in een aangegeven richting, waarbij hij letsel toebrengt aan vijandige Pokémon op zijn pad. Dit verhoogt het opwaarderingsgetal van Aegislash met één. Aegislash beschermt zich daarna kortstondig met een speciaal schild. Dit schild beschermt Aegislash niet tegen obstakels, maar het kan wel letsel wegnemen. Wanneer het schild een aanval afweert, verdwijnt het en gaat het opwaarderingsgetal van Aegislash met één omhoog. Na de opwaardering verhoogt deze aanval tevens kortstondig de Attack-statistiek van Aegislash wanneer het speciale schild een aanval afweert.

Coup de Grace, de Unite-aanval van Aegislash

Aegislash gaat voor de knock-out met zijn Unite-aanval, die de passende naam 'Coup de Grace' heeft. Met gebruikmaking van al zijn gevechtskracht hakt Aegislash in een aangegeven richting, waarbij hij de bodem opensplijt en letsel toebrengt aan vijandige Pokémon. Getroffen tegenstanders met een laag resterend HP lopen nog meer letsel op. Bovendien gaat het opwaarderingsgetal van Aegislash met één omhoog als Coup de Grace een vijandige Pokémon knock-out slaat en zo letterlijk de genadeslag toebrengt.

Aegislash staat klaar met zijn zwaard om de tegenstander neer te slaan. Storm meteen naar de Unite Battle Committee-shop om de Unite-licentie van Aegislash aan te schaffen.

Terug naar Nieuws

Je staat op het punt een website te verlaten die niet beheerd wordt door The Pokémon Company International, Inc.

The Pokémon Company International is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen en die niet beheerd worden door The Pokémon Company International. Het privacybeleid en de beveiligingspraktijken van deze websites kunnen verschillen van de standaarden van The Pokémon Company International.

Doorgaan

Click Continue to visit PokemonCenter.com, our official online shop. The privacy and security policies differ.

Doorgaan

Opmerking: Als je op de bovenstaande YouTube-video klikt, verlaat je de website www.pokemon.com. The Pokémon Company International is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen en die niet beheerd worden door The Pokémon Company International. Het privacybeleid en de beveiligingspraktijken van deze websites kunnen verschillen van de standaarden van The Pokémon Company International.